W 2007 roku S.P.A.G. opracował nowe oprogramowanie do identyfikacji chmur gradowych. Radar nieustannie monitoruje niebo, a oprogramowanie przetwarza zbierane dane analizując ryzyko wystąpienia opadów gradu w promieniu 30km zasięgu radaru. Radar w sytuacji zagrożenia gradobiciem sam załącza działa, a w momencie ustania ryzyka wyłącza urządzenia.

radar

Radar emituje fale elektromagnetyczne, które odbijają się od cząstek wody w chmurach. Odbite fale jako echo wracają do radaru i w ten sposób zebrane dane są analizowane przez oprogramowanie. Na podstawie zgromadzonych informacji system jest w stanie ocenić ryzyko wystąpienia opadu gradu.

RADAR2

Oprogramowanie analiz meteorologicznych SkyDetect przetwarza dane przesyłane przez antenę radaru i na bieżąco analizuje natężenie i formę odbitych fale elektromagnetycznych (echo). Oprogramowanie pozwala obserwować 8 różnych wyznaczonych obszarów na ekranie radaru (w promieniu 30 km). Dla każdego monitorowanego obszaru można ustawić różne progi alarmowe. Dodatkowe ustawienia pozwalają maksymalnie dostosować oprogramowanie do specyficznych warunków geograficznych chronionego obszaru i preferencji użytkownika.

RADAR3

Antena radaru pogodowego powinna być zamontowana na najwyższym obiekcie lub słupie w celu zapewnienia 360 stopni zasięgu. Czułość radaru można dostosować do rodzaju chmur w zależności od stopnia ryzyka tworzenia się opadów gradu.

Specyfikacja anteny

Wyjście4 KW
Częstotliwość9,41 GHz
Wysokośćok. 1 m
Szerokośćok. 0,5 m
Wagaok. 40 kg
Obroty24/48 obrotów na minutę
Długość przewodumax. 30 m

RADAR4

Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.