Idea dział przeciwgradowych bazujących na falach uderzeniowych została zapoczątkowana przez braci Ollivier i ich organizację Corballan we Francji w 1972 roku.

Wiele lat testów i doświadczeń pozwoliło udoskonalić projekt działa i doprowadzić do jego konstrukcji i w efekcie pierwszych sprzedaży w Europie, Afryce, Australii, Argentynie i innych. Obecnie 800 dział chroni plony w 17 krajach  na 5 kontynentach, od 2013 również w Polsce.

działo5

JAK POWSTAJE GRAD?

Grad powstaje wyłącznie w chmurach cumulonimbus.
W niższej warstwie chmury (ładunki ujemne) zgromadzone są skondensowane krople przechłodzonej wody i ograniczona ilość kryształków lodu – jest to strefa rozwoju gradu.
W wyższej warstwie (ładunki dodatnie) znajdują się wyłącznie kryształki lodu i gradzin.
Kropelki przechłodzonej wody łączą się tworząc zarodki gradu. Silne wstępujące i zstępujące prądy powietrza zatrzymują zarodki gradu wewnątrz chmury i pozwalają im wzrastać – przy udziale pary wodnej i poprzez koalescencję otaczających je kropelek wody.
Gdy pionowe prądy powietrza nie są już w stanie wspierać procesu przemieszczania i wzrostu cząsteczek gradu, następuje ich opad.

 hail_formation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAK FUNKCJONUJE DZIAŁO?

W wyniku mieszania się gazu acetylenowego i tlenu z  powietrza w komorze wybuchowej działa powstaje wybuch. Wybuchy powtarzane są co 7 sekund i każdy generuje falę uderzeniową, która wznosi się w formie koncentrycznych okręgów aż dosięgnie stratosfery, od której się odbija.
Fale uderzeniowe tworzą „kopułę” ochronną nad chronionym obszarem.
Gradziny spadają przez obszar ‘kopuły’ ochronnej, która ogranicza ich wzrost i dodatkowo prowadzi do ich rozpadu. Grad finalnie spada w formie deszczu lub mokrego śniegu.

 

Schemat działania fal uderzeniowych

Schemat działania fal uderzeniowych

Działo mierzy 6 metrów wysokości i waży 400kg.
Wytworzone jest ze specjalnej ocynkowanej stali o dokładne opracowanych wymiarach i kształcie.
Komora wybuchowa znajduje się u dołu działa. Zawór elektryczny reguluje ilość gazu wpuszczanego do komory, a  skrzynka wysokiego napięcia wytwarza iskrę o napięciu 15 000 V, która powoduje wybuch acetylenu.
Działo uruchamiane jest ręcznie lub automatycznie przez radar przeciwgradowy.

działo1
działo3
działo4

Moduł fotowoltaiczny

Moduł fotowoltaiczny ładuje baterię zapewniając niezależność całego systemu.

28

27

Celem wyciszenia działa oferujemy izolację akustyczną.

Tuba gwarantuje obniżenie głośności wybuchów do 61dB na dystansie 300m = 30% redukcja głośności.

32

db

Testy i doświadczenia przeprowadzone w różnych częściach świata potwierdziły skuteczność dział przeciwgradowych S.P.A.G. w ochronie plonów przed skutkami gradobić.

4
3

Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.