Działa przeciwgradowe

Działa przeciwgradowe SPAG

Już od ponad 40 lat skutecznie chronią uprawy producentów w niemal 20 krajach, a od 2013 sprawdzają się również w polskich sadach i plantacjach.

Jedno działo chroni obszar o promieniu 500m, co stanowi prawie 80ha

Jak to działa?
Prądy powietrza przemieszczają krople przechłodzonej wody w wyższe partie chmur, gdzie kumulując się tworzą zarodki gradu i wzrastają. Gdy pionowe prądy powietrza nie są już w stanie wspierać procesu przemieszczania i wzrostu cząsteczek gradu, następuje ich opad.
Wewnątrz działa dochodzi do połączenia gazu acetylenowego i tlenu z powietrza w komorze wybuchowej działa i powstaje wybuch. Wybuchy powtarzane są co 7 sekund i każdy generuje falę uderzeniową, która wznosi się w formie koncentrycznych okręgów aż dosięgnie stratosfery, od której się odbija. Fale uderzeniowe tworzą „kopułę” ochronną nad chronionym obszarem. Gradziny spadają przez obszar ‘kopuły’ ochronnej, która ogranicza ich wzrost i dodatkowo prowadzi do ich rozpadu. Grad finalnie spada w formie deszczu lub mokrego śniegu.
(c)2021, Wszelkie Prawa Zastrzeżone